co to finanse publiczne


Zwroty VAT i odwrotne obciążenie. Podstawowym warunkiem zwrotu w terminie dni jest zapłata za pomocą rachunku za faktury, z których wynikają kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej. Warunek ten istniał także w poprzednim stanie prawnym, lecz od stycznia został znacznie zmodyfikowany. INNE OSZUSTWA PODATKOWE. METODY ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED NIEUCZCIWOŚCIĄ KONTRAHENTA. Sposoby zarządzania ryzykiem związanym w nieświadomym udziale w oszustwie w podatku VAT. Jak opracować bezpieczną procedurę weryfikacji kontrahentów? Świadczenia złożone dodatkowo przestępstwa stawkowe – studium przypadku. Czy służby oraz prokuratura interesują się stawką VAT? Klauzula nadużycia prawa po zmianach? Doprecyzowanie regulacji czy nowa rzeczywistość podatników? Oszustwa podatkowe a odpowiedzialność karna i karnoskarbowa. Konfiskata rozszerzona – na czym polega i lub jest zgodna z Konstytucją RP? VIII. ODWROTNE OBCIĄŻENIE, ZASADY ZWROTÓW VAT. Towary objęte odwrotnym obciążeniem – analiza załącznika nr, problemy praktyczne,. usługi z załącznika nr – objęcie istotnej części usług budowlanych procedurą odwrotnego obciążenia. kto jest podwykonawcą a kto wykonawcą usług?. rozliczenie w czasie usług rozpoczętych w . moment powstania obowiązku podatkowego,. znaczenie informacji VAT, kto musi ją składać, w jakiej formie, w jakim terminie,. kiedy sprzedaż towaru z usługą, a kiedy sama usługa lub sama sprzedaż towaru . normy zwrotów vat i przepadek rozszerzona o możliwość zawieszenia zwrotu, o zwrot a czynności sprawdzające, o nowe reguły szerszej kontroli podatnika i jego kontrahentów, nowe organy uprawnione do wstrzymania zwrotu, towary wrażliwe- odpowiedzialność solidarna