finanse publiczne juja pdf


Nieuczciwa konkurencja - jak się ochronić. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT nie zawsze jest polski usługodawca, nawet o ile usługa świadczona jest w kraju, a nie pozycja jego granicami. Dla niektórych usług zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie zawsze ich zagraniczny nabywca. Dla innych będą musiały zaistnieć dodatkowe warunki, które spowodują przerzut obowiązku opodatkowania usługi na nabywcę. KARUZELE VAT TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE; OBSZARY PRZESTĘPSTW I NADUŻYĆ W PODATKU Vat od . Cechy transakcji gospodarczych wskazujących na ryzyko uczestnictwa w karuzeli podatkowej. Mechanizm działania karuzel podatkowych. Kategorie podmiotów biorących wkład w karuzeli podatkowej Rodzaje przestępstw Vat - Zasady ich klasyfikacji. puste faktury,. firmanctwo,. stawki Jak uchronić się przed nieuczciwością kontrahenta – studium przypadku na przykładzie naszej praktyki dodatkowo orzeczeń wydawanych w kwestiach prowadzonych przez WSA, NSA oraz TSUE. Dobra wiara i należyta staranność. Pojęcia również ich wpływ na prawo do odliczenia Vat naliczonego. Pozorność transakcji dodatkowo nieważność czynności i ich wpływ na prawo do odliczenia VAT naliczonego. Definicja transakcji łańcuchowej Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w ramach transakcji łańcuchowej Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji łańcuchowych Sposoby zarządzania ryzykiem oszustw w podatku VAT To mechanizm polegający na tym, iż w łańcuchu dostaw, na terytorium jednego z państw członkowskich UE pojawia się znikający podatnik, który w żadnym razie nie wpłaca należnego podatku VAT do budżetu tego państwa, za to dokonuje (lub deklaruje dokonanie) dostaw towarów czyli usług z naliczonym podatkiem VAT.