Kategorie: 231

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach usługowych i

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach usługowych i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czyli załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w których zazwyczaj funkcjonuje wiele.

Istota i potrzeba coachingowego stylu

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena.

Zmiany w podatkach PIT oraz

Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania to znaczy przemiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych także magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.

Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi

Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa również wyobrażenie.

Umowa umowa deweloperska kiedy podpisac

Umowa - umowa deweloperska kiedy podpisac do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, natomiast też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych,.

Nowe prawo wezwanie do udzielenia

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się.

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia.

Nowe prawo budowlane warunki

Nowe prawo budowlane - warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z.

regulacje szczególne np ustawy o służbie cywilnej o pracownikach

regulacje szczególne (np ustawy o służbie cywilnej o pracownikach samorządowych RODO) jest reprezentacja od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa.

Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia

Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego dodatkowo zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości,.