Legal English Basics


Niniejszy wpis wszechstronnie analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego odpowiedzialność (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych na rzecz podatników – w świetle kodeksów Unii Europejskiej także państw członkowskich. Analiza prowadzona jest również pod kątem teoretycznym, jakże i praktycznym.Istotnym walorem prezentowanej publikacji książkowej jest nadzwyczaj szczegółowa rozbiór podmiotowego i przedmiotowego aspektu zastosowania odwrotnego obciążenia w obecnie aktualnych przepisach unijnych i państw członkowskich. W niniejszym opracowaniu wskazano, kiedy i dlaczego może być trudno ustalić, innymi słowy do danej usługi znajdzie zastosowanie odwrotne obciążenie, jako mechanizm obligatoryjny albo fakultatywny. Szczególnie ważna jest rozpatrywanie obszaru i sposobu wdrożenia odwrotnego zadłużenia jako mechanizmu obligatoryjnego i fakultatywnego w poszczególnych państwach członkowskich UE, przeprowadzona bezpośrednio w oparciu o (nieoficjalne, komercyjne) tłumaczenia angielskie podstawowych aktów prawnych państw członkowskich dotyczących VAT także – uzupełniająco – w oparciu o publikację, równocześnie te dostępne powszechnie i nieodpłatnie, jakże i te dostępne odpłatnie na rzecz subskrybentów. Takich szczegółowych informacji, z towarzyszącymi wnioskami dotyczącymi prawidłowości wdrożenia mechanizmu, próżno szukać w dostępnej literaturze.Autorka wnikliwie analizuje pozycję prawną (obowiązki, odpowiedzialność podatkową a zarówno prawa) stron transakcji w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, w porównaniu z sytuacją, jeśli mechanizm nie znalazł zastosowania. W pracy skatalogowano i usystematyzowano występujące w praktyce przypadki nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych stron transakcji dokonywanych w toku procedury odwrotnego obciążenia, dokonując oceny ich skutków, z uwzględnieniem wypracowanej poprzez Trybunał Sprawiedliwości orzeczniczej koncepcji należytej staranności (i dobrej wiary).W lekturze przeprowadzono również analizę porównawczą mechanizmu odwrotnego odpowiedzialność i mechanizmu punktu kompleksowej obsługi, co może wyjaśnić odbiorcy, jakie wady i zalety, korzyści i zagrożenia są powiązane ze stosowaniem tych mechanizmów. Wielu podmiotom brakuje świadomości w tym zakresie, jaka jest wyjątkowo ważna w obliczu proponowanych na szczeblu unijnym zmian. Artykuł zawiera też kompleksowy model oceny dla instytucji wspólnego systemu VAT, który ze względu na swoją uniwersalność, może wyszperać zastosowanie nie tylko na rzecz mechanizmu odwrotnego obciążenia, mimo to i innych instytucji tego systemu.Publikacja zwracana jest szczególnie do przedsiębiorców dodatkowo ich służb podatkowych i księgowych, profesjonalnych pełnomocników, a podobnie pracowników administracji podatkowej i sędziów sądów administracyjnych. Teoretyczne i pożyteczne rozpatrywania na temat aspektu zastosowania odwrotnego odpowiedzialność w opodatkowaniu usług wewnętrzunijnych dodatkowo połączonych z tym obowiązków, ryzyka, kosztów i praw podatników, stanowią źródło informacji przydatne w procesie rozliczeń podatkowych transakcji usługowych z elementem międzynarodowym również kontroli prawidłowości tych rozliczeń. Rozważania zawarte w artykule będą pomocne nie tylko w procesie doradztwa klientom, natomiast podobnie przy rozstrzyganiu potencjalnych sporów pośród podatnikami a administracją podatkową. Lektura może być szczególnie wartościowa dla menadżerów międzynarodowych, w który sposób i krajowych firm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego także dla pracowników działów finansowych i księgowych firm angażujących się w usługowe transakcje transgraniczne. Publikacja będzie też interesująca na rzecz studentów, doktorantów i pracowników naukowych także żaków kierunków prawniczych, administracyjnych i z aspektu rachunkowości.